ANBI-gegevens

CODA Apeldoorn

Bankgegevens
IBAN NL30 RABO 0303 3455 78  BIC RABONL2U

Fiscaal nummer
NL  002846391 B 02

Kamer van Koophandel
41038269

Contactgegevens
Stichting CODA
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
t (055) 5268400
f (055) 5268499
e mail@coda-apeldoorn.nl

Samenstelling Raad van Toezicht
Mevrouw M. Oostenbrink, voorzitter
Mevrouw Ir. A.C. Kapitein
De heer A. Woudenberg
De heer C. van den Berg
De heer J.A. de Ruiter

Directeur–bestuurder

Mevrouw drs. C.E.M. Reinders

Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar het visiedocument van CODA: Cultuurhuis van Apeldoorn, 2017-2020.

Beloningsbeleid
Medewerkers van de Stichting CODA worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Leden van de Raad van Toezicht van CODA ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet die zij verrichten voor CODA. De hoogte van de beloning van de directeur–bestuurder is vastgesteld door de Raad van Toezicht van CODA en valt ruim binnen de daartoe opgestelde normen.

Doelstelling

Hiervoor verwijzen wij naar de Missie en de visie.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag en de financiële verantwoording van 2016.

ANBI Jaarrekening
Bekijk de jaarrekening van 2013 (pdf), de jaarrekening van 2014 (pdf) en de jaarrekening van 2015 (pdf).

Delen via:
Zoek in collecties