"Weer of meer lezen door te luisteren"

Extra informatie voor ouders en leerkrachten


Daisy-roms en daisy-spelers lenen bij CODA
In alle CODA Vestigingen kunt u daisy-roms en daisy-spelers gratis lenen met uw CODA Pas.
Voor scholen geldt dat zij dit kunnen doen met hun schoolpas (klein abonnement). Op deze manier kunt u kennismaken met deze materialen voor u eventueel zelf tot aanschaf van een speler overgaat.

Meer daisy-roms
Wilt u de beschikking hebben over meer daisy-roms dan CODA u biedt, dan kunt u terecht bij het Loket aangepast-lezen. Hier vindt u het grootste en het meest gevarieerde aanbod aan gesproken boeken, zie www.aangepast-lezen.nl.

Gesproken schoolboeken
Sommige dyslectische kinderen en jongeren zijn zeer gebaat bij schoolboeken die worden voorgelezen. Hierdoor hebben zij meer aandacht voor de inhoud en kost het lezen minder tijd en energie. Voor meer informatie over het lenen van schoolboeken op daisy-rom, zie www.dedicon.nl.
 
Zelf een daisy-speler aanschaffen
Blinden en slechtzienden kunnen een aanvraag indienen bij hun zorgverzekeraar. Die beoordeelt of en in hoeverre de aanvraag gehonoreerd kan worden.
Voor een kind met dyslexie kan voor een daisy-speler een beroep gedaan worden op vergoeding vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn echter niet tot vergoeding verplicht. Belangrijk: vermeld in de aanvraagbrief altijd waarom het kind de daisy-speler thuis nodig heeft. Voor meer informatie, zie www.steunpuntdyslexie.nl.

Bij ondermeer de volgende leveranciers kunt u terecht voor een daisy-speler:
Optelec
Worldwide Vision
Lexima

Meer informatie
www.aangepast-lezen.nl
www.leeshandicaps.nl


Delen via:
Zoek in collecties