Archieven

In de depots van CODA bevinden zich meer dan 350 archieven van bedrijven, verenigingen, kerkgenootschappen en families die in Apeldoorn en omgeving gevestigd zijn. Daarnaast vindt u bij CODA de administratie van de gemeente Apeldoorn vanaf 1458 en enkele bijzondere archieven en collecties. Bijvoorbeeld archieven van verschillende vormgevers en de collecties van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland.

                 Zoek naar archiefstukken en archieven

U kunt uw onderzoek via de website voorbereiden, maar bent vanzelfsprekend ook van harte welkom in CODA Kenniscentrum. Niet alleen kunt u daar aan de balie stukken uit het archiefdepot opvragen, u kunt ook de uitgebreide collectie boeken en databanken over Apeldoorn en Gelderland raadplegen. De meest geraadpleegde archiefdelen kunt u in Kenniscentrum inzien op microfiche. CODA biedt momenteel online nog geen scans aan van archiefstukken, maar daarin komt binnenkort verandering.

Archieven met beperking op de openbaarheid

In principe zijn alle archieven openbaar, dat wil zeggen dat iedereen deze zonder beperking kan raadplegen. Er zijn echter uitzonderingen vanwege de privacy. Raadpleging is mogelijk wanneer u akkoord gaat met een aantal voorwaarden en daarbij tevens aan geeft met welk doel u onderzoek wilt doen.

Wilt u de archieven die een beperking op de openbaarheid hebben raadplegen,  dan dient  u daarvoor een verklaring in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij de gemeentearchivaris. Het verzoek met uw getekende verklaring kunt u, nadat u deze hebt ingescand, indienen via het volgende e-mailadres: archief@apeldoorn.nl.

U kunt het verzoek met uw getekende verklaring ook per post versturen:
  Gemeentearchivaris Apeldoorn
  Postbus 9033
  7300 ES Apeldoorn
U krijgt dan na ontvangst binnen een week bericht.

In te vullen velden op de verklaring:
- Uw naam, adres en woonplaats

(De volgende gegevens kunt u vinden in de online inventarissen:)
- Archiefnummer/naam: Elk archief heeft een uniek nummer. Het archiefnummer treft u aan bij de inventaris van het archief onder “Code en naam”. Tevens staat de naam van het archief hier weergegeven.

- Inventarisnummer: Dit is het nummer van het archiefstuk wat u wilt inzien. In de inventaris staat dit inventarisnummer voor de beschrijving van het archiefstuk weergegeven.

- Periode: De tijdsperiode waarbinnen het archiefstuk/de archiefstukken valt/vallen.

- Doel van het onderzoek: motivatie.

Breng ook eens een bezoek aan de websites van het Gelders Archief, Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam (o.a. het archief van het Apeldoornse Bosch).

Delen via:
Zoek in collecties