Europa in de regio

Europa om de hoek
Vraagt u zich ook wel eens af of uw eigen omgeving profiteert van Europees geld? De website www.europaomdehoek.nl, een initiatief van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie, geeft een overzicht van alle projecten die de afgelopen jaren gesteund zijn door de Europese Unie. In de provincie Gelderland staan op dit moment ongeveer 250 projecten op de kaart. www.europaomdehoek.nl

 Door Europa gesteunde projecten in Apeldoorn

1.       Park Berg en Bos
2.       Laan van Malkenschoten
3.       Catharina Amaliapark
4.       dok Zuid
5.       Project ACE

Project Co-Net en de gemeente Apeldoorn
www.platform31.nl

Het project YES!

Leerlingen van atheneum-5 van de KSG maken hun profielwerkstuk met een Europees thema als onderwerp. Lees het artikel in De Stentor: Leerlingen KSG gaan Europees.
www.destentor.nl

Loenen energieneutraal

Loenen Energie Neutraal

Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen om het dorp te verduurzamen. Loenen heeft als stip op de horizon dat zij op termijn in staat is om zelf te voorzien in haar energie behoefte.

Europese prijs voor dementie-project Apeldoorn
Een project waarbij onder meer 24 mensen met dementie aan de slag zijn gegaan in de natuur en gebouwen van Radio Kootwijk, heeft een Europese prijs gekregen. Initiatiefnemers en vrijwilligers van DemenTalent kregen woensdag de EFID Award uitgereikt, een Europese prijs voor initiatieven die een prettig leven voor mensen met dementie in de maatschappij wil bevorderen.
www.destentor.nl

ESF-subsidie
Een nieuw subsidiebureau gaat namens de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe alle aanvragen voor ESF-subsidies klusteren en indienen.

GO, gebundelde innovatiekracht van Gelderland en Overijssel
Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie over GO

Delen via:
Zoek in collecties