EU-kritiek

Kritiek op de Europese Unie

De meerderheid van de politieke partijen in Europa is groot voorstander van de Europese samenwerking, maar er klinken ook negatieve geluiden over de Europese besluitvorming. Zo is er bijvoorbeeld kritiek op de macht die nationale overheden afstaan aan Brussel, over het geld dat Zuid-Europese landen krijgen voor hun economisch herstel en over de toestroom van goedkope arbeiders uit voormalige communistische landen.

Euroscepsis

Het woord euroscepsis wordt vaak gebruikt voor elke vorm van kritiek die burgers en politici hebben op het Europese project, maar onder wetenschappers wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds sterke euroscepsis,  een kritische houding ten opzichte van de Europese samenwerking als geheel. Anderzijds onderkent men gematigde euroscepsis, wat inhoudt dat men voor Europese samenwerking is, maar zorgen heeft over de koers van de Europese Unie.

Wikipedia geeft een goede introductie op het fenomeen. Een ander goede inleiding is te vinden op de website van Europa NU, een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Burgercomité EU

Enkele jaren geleden heeft een aantal prominente Nederlanders het Burgerforum EU opgericht. Hun doel was een referendum te houden over de afdracht van nieuwe bevoegdheden aan de EU. Ze hebben voldoende handtekeningen opgehaald om een debat hierover in de Tweede Kamer af te dwingen, maar daar was geen meerderheid te vinden voor het houden van een referendum over soevereiniteitsoverdracht.

Het burgerforum is opgegaan in het in 2014 opgerichte Burgercomité EU. Doel is een referendum af te dwingen over wetten die uitbreiding van EU-macht mogelijk maken. Tevens is op hun initiatief het ‘Forum voor Democratie’ opgericht, een denktank van niet-partijgebonden monetair economen, juristen, econometristen, filosofen en ondernemers, onder leiding van Thierry Baudet. Over hun doelstellingen en de discussie die speelt, is meer te lezen op de website www.burgercomite-eu.nl.

TIPP: het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten

Een van de belangrijkste discussieonderwerpen is het op handen zijnde vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TIPP). In de Correspondent wordt er regelmatig over geschreven.
Hierbij het artikel Wie wint de slag om het vrijhandelsverdrag: het grootkapitaal of de burger?

Delen via:
Zoek in collecties