Huisregels CODA Archief en Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is de informatiebalie voor Archief, Bibliotheek en Museum. Het is het deel waar orginelen geraadpleegd kunnen worden. Dat betekent dat u zich dient te houden aan de volgende regels:


1. Voordat u plaats neemt aan de tafel voor archiefonderzoek wordt u verzocht u bij uw eerste bezoek in te schrijven aan de balie van het Kenniscentrum.

2. Jassen en tassen (ook handtasjes en laptoptasjes) moeten opgeborgen worden in de garderobe of in een kluisje bij de ingang van het Kenniscentrum.

3. In het Kenniscentrum wordt stilte op prijs gesteld, daarom is het gebruik van mobiele telefoons, MP3 spelers o.i.d. niet toegestaan.

4. Eten en drinken is niet toegestaan.

5. Huisdieren worden niet toegelaten.

6. Het aanvragen van archiefmateriaal dient via de medewerker van het Kenniscentrum te geschieden.  
Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Deze vindt u op de middenconsole van de tafel.

7. In principe kunt u alle archiefstukken in origineel raadplegen, tenzij:
-      de stukken niet openbaar zijn
-      de stukken in slechte staat verkeren
-      de stukken waarvan een duplicaat (microfiche of microfilm) aanwezig is.

8. Originele documenten moeten zorgvuldig behandeld worden:
-    men mag de archiefstukken alleen aan de daarvoor bestemde tafel raadplegen
-    het met vochtige vingers omslaan van de bladzijden is niet toegestaan
-    vermijd vouwen of kreuken
-    u mag de stukken niet gebruiken als onderlegger bij het schrijven, er op leunen of er voorwerpen opzetten
-    verwijder geen labels, nietjes of ander bind- en verpakkingsmateriaal van het archiefstuk
-    het is niet toegestaan de volgorde van archiefstukken te veranderen, op de stukken te schrijven of eigen papieren toe te voegen
-    meld elke beschadiging of verkeerde berging van een archiefstuk aan de medewerker.

9. Readerprints of fotokopieën kunt u zelf maken op de desbetreffende apparaten.  
U mag echter zelf geen kopieën op het kopieerapparaat maken van originele documenten (archiefstukken). De medewerkers van het Kenniscentrum kunnen dit wel voor u doen, tenzij het kwetsbare stukken betreft (b.v. stukken met zegels).
Ook kunnen van archiefstukken op een andere wijze (scans en foto’s) reproducties worden gemaakt. Deze kunt u bij de balie bestellen.
Van archiefstukken mogen na overleg met de medewerker van het Kenniscentrum wel foto’s gemaakt worden voor eigen gebruik, indien u gebruik maakt van een fototoestel zonder flits. Voor foto’s bedoeld voor publicatie zijn gebruiksrechten verschuldigd. De prijslijst is in te zien bij de balie.
Het is verboden stukken zelf te scannen.
Uit boeken mag wel zelf gekopieerd worden, mits het boek niet van voor 1900 dateert.

CODA verwacht dat u zich houdt aan zowel de voorschriften in dit reglement als aan de aanwijzingen van de Kenniscentrummedewerkers. Bij weigering kan u de toegang tot het Kenniscentrum worden ontzegd.

De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn van toepassing.


Delen via:
Zoek in collecties