CODA ApeldoornArchiefArchieven Papiergeschiedenis Nederland

Stichting Papiergeschiedenis Nederland

De collectie van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland bestaat uit deelcollecties op het gebied van de geschiedenis van de papierfabricage. De collectie, die in zijn geheel is ondergebracht bij CODA, bevat onder andere een bibliotheek, 19.000 watermerken, 15.000 foto's, 7.000 technische tekeningen en een achttalig woordenboek van papiertermen. Ze is in 1989 door de Stichting Papiergeschiedenis geschonken aan de gemeente Apeldoorn en maakt sindsdien deel uit van de collectie van CODA.

Een belangrijk onderdeel van deze collectie vormen de archieven van zeven Nederlandse papierfabrieken. Deze archieven dateren uit de periode 1770-1950, maar het grootste deel van de bestanden bestrijkt de periode 1880-1950.

De archieven samen geven een goed beeld van de overgang van ambachtelijke papiernijverheid naar fabrieksmatige productie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, en vormen daarmee een waardevolle bron voor historisch onderzoek naar een zeer belangrijke bedrijfstak in Nederland.

De inventaris van de algemene collectie van de Stichting Papiergeschiedenis vindt u hier.

Blauwdruk van een ‘langzeef-kartonmachine’, gemaakt door de Apeldoornsche Machinefabriek v/h Loog Landaal (Coll. Stichting Papiergeschiedenis Nederland, Archief Papierfabriek Van Delden uit Vaassen)


Archieven papierfabrieken gedigitaliseerd
In 2004 werden de archieven van 7 Nederlandse papierfabrieken in het kader van Metamorfoze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed, op microfilm vastgelegd. In 2012 zijn deze microfilms, opnieuw dankzij gelden van Metamorfoze, gedigitaliseerd.

U kunt nu per inventarisnummer een pdf-bestand downloaden met de beeldbestanden van de originele archivalia. Deze pdf-bestanden zijn in sommige gevallen, wanneer één inventarisnummer uit tientallen gescande pagina’s bestaat, tamelijk omvangrijk. Omdat het digitale kopieën zijn van de oorspronkelijke microfilms, zijn ze bovendien niet in kleur. Maar voor onderzoekers en andere belangstellenden vormen deze gedigitaliseerde archiefstukken niettemin een goed alternatief.


Klik in de lijst hieronder om de afzonderlijke inventarissen van de papierfabrieken te raadplegen
149 A     N.V. Cartonfabriek Beukema & Co 1921 - 1971
149 B     N.V. Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer 1868 - 1921
149 C     Van Delden 1696 - 1941
149 D     N.V. Koninklijke Papierfabriek Heelsum voorheen Pannekoek & Co 1869  - 1978
149 E     N.V. Papierfabriek Maasmond 1918 - 1955
149 F     De Schoone Haas 1803 - 1846

Delen via:
Zoek in collecties