CODA Museum Apeldoorn en Museum Arnhem stellen conservator sieraden aan

CODA Museum Apeldoorn en Museum Arnhem hebben onlangs de sollicitatieprocedure voor de functie van conservator sieraden afgerond. De nieuwe conservator Anne-Karlijn van Kesteren (1989) begint 1 februari aanstaande. CODA directeur Carin Reinders en Museum Arnhem directeur Saskia Bak zijn beide zeer content met deze nieuwe vorm van samenwerking. Met teruglopende middelen en een gedeeld belang is het fantastisch dat er niet separaat in dezelfde vijver gevist wordt maar de handen ineen geslagen worden om talent, kennis en kunde te delen. Beide musea zijn van mening dat deze vorm van samenwerking ook in de toekomst noodzakelijk is om de ontsluiting van de ‘Collectie Nederland’ dichterbij te brengen.

CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden. Deze verzameling heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er wordt actief verzameld en de collectie groeit gestaag door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten. Met ruim 8000 objecten beschikt CODA inmiddels over de grootste museale collectie sieraden in Nederland. CODA omvat naast een museum ook een archief en een openbare bibliotheek. Vanwege die combinatie kunnen de vormgeversarchieven vanuit een breed perspectief bewerkt en ontsloten worden. De vormgeversarchieven van bijvoorbeeld Onno Boekhoudt, Nicolaas Thuys en Chris Steenbergen zijn daarom onderdeel van de collectie. CODA presenteert de sieradencollectie in bloemlezingen en thematische tentoonstellingen. Zo was het werk van Felieke van der Leest te zien in Into the zoo en toont Lucy Sarneel momenteel haar werk in Private territory in public. Daarnaast maken sieraden onderdeel uit van de tweejaarlijkse tentoonstelling CODA Paper Art.

Museum Arnhem heeft een grote collectie (inter)nationale moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Speerpunten zijn realistische kunst uit de 20ste eeuw, hedendaagse sieraden en vormgeving, met extra aandacht voor niet-Westerse kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars. De sieradencollectie van Museum Arnhem omvat ruim 800 objecten en kenmerkt zich door de aandacht voor vernieuwende ontwikkelingen in de Nederlandse sieradenvormgeving. Deze zijn vanaf 1960 op de voet gevolgd, mede dankzij nauwe betrekkingen met de kunstacademie Arnhem die op dit gebied een progressieve koers uitzette. De nadruk van de collectie, die nog steeds groeiende is, ligt op vernieuwing in materiaal, concept en techniek. Museum Arnhem presenteert haar sieraden in thematische en overzichtstentoonstellingen in relatie tot de overige collecties. Spraakmakende en opvallende tentoonstellingen waren Beauty of the Beast, Het nieuwe versieren en Ontketend! Museum Arnhem wordt in het collectiebeleid ondersteund door het Mondriaanfonds, de BankGiro Loterij en de gemeente Arnhem.

De nieuwe conservator is verantwoordelijk voor het beheer en behoud, digitalisering, ontsluiting, onderzoek en presentatie van de collectie sieraden van zowel CODA als Museum Arnhem en werkt bovendien mee aan het realiseren van tentoonstellingen en evenementen voor beide musea. Anne-Karlijn van Kesteren heeft de masterstudies Kunst- en Cultuurwetenschappen en Erfgoedstudies afgerond. Ze begint 1 februari aanstaande.

Delen via:
Zoek in collecties